جراحی تومور مغزی

جراحی تومور مغزی

تومورهای مغزی معمولا به صورت غیر طبیعی در پایه جمجمه، مغز و در مایع مغزی نخاعی ایجاد می شوند. این تومورها دارای علائم مختلفی هستند، که از جمله مهمترین آنها باید به نقص هماهنگی...

همه چیز درباره تومور مغزی

همه چیز درباره تومور مغزی

تومورهای مغزی، توده یا تجمع سلول های غیر طبیعی در مغز می باشد. از آن جایی که مغز با جمجمه احاطه شده است فضای زیادی برای رشد تومور وجود ندارد و رشد هر بافت اضافی سبب ایجاد مشکلاتی...