جراحی تومور مغزی

جراحی تومور مغزی

تومورهای مغزی معمولا به صورت غیر طبیعی در پایه جمجمه، مغز و در مایع مغزی نخاعی ایجاد می شوند. این تومورها دارای علائم مختلفی هستند، که از جمله مهمترین آنها باید به نقص هماهنگی...