نکاتی درباره درد سیاتیک

نکاتی درباره درد سیاتیک

سیاتیک عصب بزرگی است که از پایین کمر تا باسن و ران ها و پایین هر پا ادامه دارد. این عصب در هر دو پا وجود دارد. به طور کلی سیاتیک معمولاً در یک پا ایجاد مشکل می کند و برای فرد درد...